Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng Newtitan Karaoke

Chào mừng bạn đến với Newtitan Karaoke, một trang web chia sẻ video dành riêng cho việc hát karaoke, mang đến trải nghiệm vui vẻ và thú vị cho người dùng trên khắp thế giới. Bằng cách sử dụng nền tảng của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản sử dụng sau đây. Vui lòng đọc kỹ những điều khoản này trước khi truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Chấp nhận các Điều khoản

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web Newtitan Karaoke ("Trang web") hoặc bất kỳ ứng dụng, công cụ, tính năng hoặc dịch vụ liên quan nào của chúng tôi (tổng chung gọi là "Dịch vụ"), bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

2. Nội dung người dùng

 1. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung bạn tải lên, đăng tải hoặc chia sẻ trên Newtitan Karaoke, bao gồm nhưng không giới hạn đến video, hình ảnh, âm thanh, văn bản và bất kỳ tài liệu nào khác ("Nội dung người dùng").
 2. Bạn phải đảm bảo rằng Nội dung người dùng tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng và không vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm quyền tác giả, thương hiệu, quyền riêng tư hoặc quyền công khai.
 3. Bằng cách tải lên Nội dung người dùng, bạn cấp cho Newtitan Karaoke một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí, có thể chuyển nhượng và chuyển giao để sử dụng, sao chép, phân phối, chỉnh sửa, tạo ra các công trình phái sinh, hiển thị và thực hiện Nội dung người dùng của bạn liên quan đến Dịch vụ.

3. Hướng dẫn cộng đồng

 1. Tôn trọng cộng đồng Newtitan Karaoke bằng cách không tải lên hoặc chia sẻ nội dung xúc phạm, không phù hợp, lạm dụng, phân biệt hoặc vi phạm quyền của người khác.
 2. Đừng tải lên tài liệu bị bản quyền trừ khi bạn có sự cho phép cần thiết để làm điều đó.
 3. Tránh tham gia vào việc gửi thư rác, lừa đảo hoặc bất kỳ hoạt động độc hại nào khác trên nền tảng của chúng tôi.
 4. Bạn phải từ 13 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ để sử dụng Dịch vụ.

4. Bảo mật tài khoản

 1. Bạn chịu trách nhiệm duy trì an ninh thông tin tài khoản của mình, bao gồm mật khẩu. Đừng chia sẻ mật khẩu của bạn với người khác.
 2. Thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ có việc truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

5. Sở hữu trí tuệ

 1. Newtitan Karaoke và các biểu trưng, thương hiệu và dấu hiệu liên quan là tài sản của Newtitan Karaoke và không thể sử dụng mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 2. Tất cả nội dung trên Trang web, ngoại trừ Nội dung người dùng, thuộc sở hữu của hoặc được cấp phép cho Newtitan Karaoke và được bảo vệ bởi luật về bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác.

6. Chấm dứt Dịch vụ

Newtitan Karaoke có quyền tạm ngưng, chấm dứt hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ của bạn theo quyết định của chúng tôi, mà không cần thông báo trước, nếu bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào gây hại đến cộng đồng hoặc nền tảng của chúng tôi.

7. Miễn trừ trách nhiệm và Giới hạn trách nhiệm

 1. Newtitan Karaoke cung cấp Dịch vụ "như vậy" và từ chối tất cả các bảo đảm, cho dù rõ ràng hay ngụ ý.
 2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc trách nhiệm nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc tương tác với các người dùng khác.

8. Sửa đổi Điều khoản

Newtitan Karaoke có thể cập nhật các Điều khoản sử dụng này thường xuyên. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về bất kỳ thay đổi quan trọng nào. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau những thay đổi như vậy đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản sửa đổi.

9. Luật điều chỉnh

Các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của [Quốc gia hoặc khu vực của bạn], mà không xem xét đến nguyên tắc xung đột luật.

Bằng cách sử dụng Newtitan Karaoke, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào, vui lòng liên hệ chúng tôi qua [địa chỉ email liên hệ].

Cập nhật lần cuối: 8/8/2023

Cảm ơn bạn đã trở thành một phần của cộng đồng Newtitan Karaoke! Hãy thỏa sức ca hát karaoke và tận hưởng trải nghiệm thú vị.