Nhạc tiktok

Newtitan Official
13 Lượt xem · 10 tháng trước

⁣Đại trượng phu mang danh đế vương
vì giang sơn xông pha tứ phương
gian nguy ta vẫn luôn cầm cương.
Loạn lạc bao năm gió sương
thiên hạ nhân tâm khó lường
chí nam nhi lòng ta không hề buông.
Ngàn dặm xa thân ta đã qua
chẳng đành tâm non sông xẻ ba.
Cơ duyên sao vẫn chưa tìm ra.
Cầm binh thư trên tay suốt đêm
mong ngày sau xây nên bá nghiệp
để lưu danh vào thiên cổ thiên thu...
Nào ba quân!
Tiến công hoàng thành đừng nao núng
đằng sau ngươi đã có đế vương.
Cùng rền vang khúc ca khải hoàn
thế gian quy phục ta là một đế vương...

Kể từ đây vạn vật hồi sinh
xã tắc nước non thái bình
ta vẫn chăm lo bồi đắp
vương triều ngày một tốt hơn
dân chúng không còn lầm than
nhờ có đức vua soi đường
nói với muôn phương ta là đế vương...